Välkommen till Martha i Jakobstad

Jakobstads Marthadistrikt består geografiskt av Jakobstad, Pedersöre och Larsmo kommuner. Inom distriktet verkar 21 medlemsföreningar med ca 630 medlemmar. Det finns två kretsar som hör till två olika föreningar i distriktet.

Vår distriktsordförande är Gun Forsén, sekreterare Ann-Sofie Larsson och kassör Majbritt Sandnäs. Övriga medlemmar: Agneta Sjöblom, Lisa Sandberg, Carola Sundqvist, Barbro Häggman, Gun-Marie Back, Ulrika Krook, Agneta Sandvik och Marlene Nygård. Distriktstyrelsen sammanträder vid behov för att få distiktets verksamhet att fungera.

Distriktet önskar ALLA medlemmar EN FIN OCH AKTIV MARTHAHÖST!

Aktuellt

HÖSTMÖTE 26.10 kl 19 I ESSEGÅRDEN.

Anmäl Er senast 23.10 till Lilian tel 050-3374218 eller lilian.haggkvist@jakobstad.fi

 

Föreningar i tur att representera distriktet på förbundets vår och höstmöte 2016

Larsmo, Edsevö, Kyrkoby och Lepplax samt Sexsjö som ersättare.

Vill ni betala in för Morsdagspaket till Hoppets stjärna så är kontonr

Sparbanken FI57 4963 1040 0374 39

Vill ni understöda projektet Lilla Fridolf så är kontonummret FI5555670720083934 märk inbetalningen med " Lilla Fridolf"

 

Händelsekalendern

OKTOBER

26.10 Distriktets Höstmöte kl 19 i Essegården ( OBS platsen) Jakobstads stadsdirektör medverkar. Bäckby och Lappfors mf står som värdar för mötet.

alla föreningar ska ha sina delegater med på distriktets vår och höstmöte. 1 delegat om man har 1-25 medlemmar, 2 delegater 26-50 medlemmar osv. Namnen på delegaterna meddelas till distriktets sekreterare genast efter årsmötet. Alla övriga medlemmar är naturligtvis hjärtligt välkomna att delta i våra möten men dessa har obligatorisk närvaro.

 

NOVEMBER

19.11 Förbundets höstmöte i Helsingfors

 

Kontakt

Ordförande Gun Forsén
tfn 050-4674976
e-post: fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi

 

Sekreterare Ann-Sofie Larsson

Bredarholmsvägen 62

68870 EDSEVÖ
tfn 050-3769031
e-post: ann-sofi.larsson@multi.fi

Kassör Majbritt Sandnäs
tfn 
e-post: fornamn.efternamn@multi.fi

Distriktets adress
Ordförande Gun Forsén
Nissvägen 45
68920 Forsby