Föreningar & kretsar i Vasabygdens Marthadistrikt

Bergö Mf 
Björköby Mf 
Bobäck Mf
Dragnäsbäck Mf
Gamla Vasa Mf 
Helenelund Mf 
Helsingby-Toby Mf 
Iskmo Mf 
Karkmo-Toby Mf 
Karperö Mf 
Korsbäck Mf (Vasa) 
Koskö Mf 
Kvevlax Mf 
Köklot Mf 
Miekka-Staversby Mf 
Molpe Mf 
Norra Vallgrund Mf
Nyby Mf
Petalax kyrkoby Mf 
Replot Mf
Singsby Mf
Smedsby Mf
Solf Mf
Sundom Mf
Södra Vallgrund Mf
Tölby Mf
Vallvik Mf
Vasa Mf
Vasa-Brändö Mf
Vassor Mf
Veikars Mf
Vestervik Mf (Vasa)
Vikby Mf
Voitby Mf
Västerhankmo Mf
Vörå Mf
Yttermalax Mf
Österhankmo Mf

Övermalax Marthaförening

Vår förening grundades år 1921 och har i dag 33 medlemmar. Vi har träff varannan vecka under hösten och våren. Träffarna hålls i Allaktivitetshuset. Sista träffen på våren har det varit tradition att vi är i Åminne. Verksamheten är varierande med olika teman och gäster. Under året brukar vi också va på teaterbesök, sommarresa och julmiddag. Handarbeten och bakverk säljer vi på påskbasar och julbasar. Vi deltar i möten och aktiviteter som distrikt och förbund ordnar. Våra Marthor strävar till att vara kvinnor i tiden. Styrelsen: Gunnel Svenns, ordf., Linnéa Mattsson vice ordf., Guldine Grägg sekr., Karin Skinnar vice sekr., Mari-Ann Åstrand kassör, Thea Hagros vice kassör, medlem Doris Röj. Ersättare Majvor Råholm och Brita Holmback. Kontakt: Gunnel Svenns tel. 050 4961 497, gunnel.margareta@hotmail.com